PODELJENE NAGRADE ZA PRIHODNOST

04.02.2013
Farmacevtka Nataša Beranič iz Lovrenca na Dravskem polju, živilska tehnologinja Tina Jerman Klen iz Ljubljane ter biologinja Živa Pipan Tkalec iz Ljubljane so za svoje raziskovalno delo v okviru doktorskega študija prejele enoletne štipendije v višini 5.000 evrov, ki jih lahko porabijo v poljuben namen. Dogodka se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk, ki je poudaril, da moramo »razmerje med ženskami in moškimi v znanosti spremeniti, ampak ne s kvotami za nagrade, temveč z boljšimi pogoji za delo znanstvenic, žensk, sicer se bomo zavestno odpovedali talentu polovice prebivalstva«.
Na dogodku Za ženske v znanosti je spregovorila Brigitte Streller, generalna direktorica L'Oreala Slovenija, ki pravi, da je njihova vizija podpirati ženske, ki znanost premikajo naprej, promovirati znanost in žensko vlogo, da bi živeli v svetu, ki resnično ceni znanost in ženski doprinos znanosti. Predsednik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO prof. dr. Stanislav Radovan Pejovnik pa je pozdravil prizadevanja štipendistk in jih spodbudil, naj se ne zadovoljijo zgolj s trdim delom, pač pa naj zasedejo tudi višje položaje in to delo vodijo, saj je zastopanost žensk na najvišjih položajih še zmeraj nizka.

27-letna Nataša Beranič je Nacionalni odbor prepričala z raziskavami na področju endometrioze, ene najpogostejših benignih ginekoloških bolezni, pri kateri se tkivo, podobno maternični sluznici, razraste izven maternice in je lahko vzrok za neplodnost. Namen njene doktorske disertacije, ki jo opravlja na Inštitutu za biokemijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, je prispevati k boljšemu razumevanju vloge progesterona pri razvoju in napredovanju endometrioze. Osredotočase tudi na iskanje učinkovin, ki bi lahko bile uporabne v terapiji te bolezni ter na raziskovanje mehanizma delovanja progestinov, zdravil, ki se v terapiji endometrioze že uporabljajo. Poznavanje delovanja progestinov je še toliko bolj pomembno, saj so prisotni v vsaki kontracepcijski tabletki.
Mlada farmacevtka iz okolice Ptujasi dodelitev štipendije šteje v čast. Po njenem mnenju to pomeni,  da »je Nacionalni odbor v rezultatih moje zagnanosti, v odnosu do raziskovanja in v vloženem trudu prepoznal delo, vredno nagrade. Hkrati pa je to še dodatna potrditev, da svoje delo opravljam dobro, kar mi tako na osebni kot tudi strokovni ravni daje veliko spodbudo za naprej.«

32-letna LjubljančankaTina Jerman Klendoktorsko disertacijo opravlja v okviru študijskega programa Znanosti o okolju, ki poteka na Fakulteti za podiplomski študij na Univerzi v Novi Gorici. Raziskuje transformacije in porazdelitev fenolov oljk med proizvodnjo oljčnega olja. Fenolne spojine oljk naj bi namreč imele močne antioksidativne lastnosti, s tem pa pomembno preventivno vlogo pri pojavnosti nekaterih vrst raka ter bolezni srca in ožilja. Hkrati te spojine v odpadnih oljčnih produktih predstavljajo velik okoljski problem, zaradi česar je njihov nenadzorovan izpust v okolje strogo prepovedan. Namen njene raziskave je oceniti učinkovitost obstoječih tehnik stiskanja olj ter ugotoviti, ali je mogoče s spremembami tehnologije izboljšati kakovost oljčnega olja in hkrati zmanjšati okoljsko obremenitev skozi nadaljnjo uporabo odpadnih produktov, oboje pa lahko pomembno spodbudi slovensko oljčno industrijo.
Živilska tehnologinja, predana svojemu raziskovalnemu delu in materinstvu, upa, da bo v navdih mlajšim generacijam: »Štipendija zame predstavlja veliko potrditev do sedaj opravljenega dela in izbire raziskovalnega področja, kjer vidim še veliko delovnih izzivov in priložnosti za realizacijo novih idej. Predvsem me veseli, da sem dobila štipendijo, ki poudarja in priznava vlogo žensk v znanosti, in upam, da bo v navdih bodočim raziskovalkam mlajših generacij.«

34-letna biologinja iz Ljubljane Živa Pipan Tkalec se v svoji doktorski disertaciji, ki jo opravlja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, ukvarja z vplivom nanodelcev na kopenskega raka enakonožca. Namen njenega dela je raziskati biološke učinke in interakcijo nanodelcev, ki so prisotni tako v industriji kot vsakdanjem življenju, z organizmi in celicami.Vsvojem delu se osredotoča na proučevanje delovanja delcev in iskanje odgovora, ali je pogoj za učinek delca ta, da v celico vstopi. Ugotavlja pa tudi, kakšni naj bodo učinkoviti testi strupenosti za nanodelce. Raziskovalka in mati dveh otrok štipendijo vidi kot priznanje, »saj to pomeni, da je bilo delo naše skupine in tudi moje delo opaženo in nagrajeno, kar mi daje nadaljnji zagon. Upam, da bom kmalu našla tudi primerno službo, v kateri se bom lahko še naprej posvečala znanstveno-raziskovalnemu delu.«
Sorodni članki
Preberi več >