POGOJI POSLOVANJA

03.01.2018

Osnovne informacije o tiskani izdaji revije Gloss


Gloss je prva slovenska lifestyle revija, ki že od leta 1996 navdušuje s svojo kakovostjo ter z vrhunsko pripravljenimi fotografijami in besedili – od ekskluzivnih intervjujev, aktualnih, nekonvencionalnih in tudi socialnih tem, slovenskih in mednarodnih reportaž, eksotičnih potovanj ter modnih in lepotnih trendov. Namenjena je ljubiteljem modernega življenja ter ponuja pestre in vedno sveže vsebine za ženske in moške. Gloss je enkrat mesečno v soboto priložen naročnikom časnika Dnevnik, ves mesec pa je na voljo tudi v prosti prodaji za 2,50 EUR.

Tehnični podatki


Izhajanje: 11-krat letno
Naklada: 20.000 izvodov
Opis medija: mesečnik
Obseg: 84 barvnih strani + ovitek
Raster: 70 linij/cm
Format: 220 x 300 mm + 3mm


Cenik oglasnega prostora (veljavno od 1. 1. 2018)


2/1 – 2. stran ovitka in 1. notranja stran . . . . . . 5. 500 EUR
1/1 – 3. stran ovitka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. 900 EUR
1/1 – 4. stran ovitka (zadnja stran revije) . . . . .  4. 900 EUR
2/1 (440 × 300 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 300 EUR
1/1 (220 × 300 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 700 EUR
1/2 ležeče (220 × 150 mm) . . . . . . . . . . . . . . . .  2. 400 EUR
1/2 pokončno (110 × 300 mm) . . . . . . . . . . . . . . 2. 400 EUR
1/3 ležeče (220 × 100 mm) . . . . . . . . . . . . . . . .  2.100 EUR
1/3 pokončno (73 × 300 mm) . . . . . . . . . . . . . .   2. 100 EUR

Če želite zakupiti oglasni prostor v dimenzijah, ki niso navedene na tem ceniku, se obrnite na marketing podjetja Image management d.o.o.
Podjetje Image management d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen.
Cene ne vsebujejo DDV.

Splošni pogoji poslovanja revije Gloss (v nadaljevanju izvajalec)


PRAVILA IN POGOJI NAROČANJA OGLASOV

1. Za naročene oglase veljajo vsi oglasi, ki jih naročnik naroči ustno, preko pošte ali elektronske pošte.
2. Za tehnično, vsebinsko in zakonsko ustreznost naročenega oglasa, kot tudi za avtorske pravice v zvezi z njim, je v celoti odgovoren naročnik.
3. Izvajalec naročniku v skladu z veljavnim in javno dostopnim cenikom pošlje račun, ki ga je naročnik, če v računu ni navedeno drugače, dolžan poravnati v 8 dneh. V nasprotnem primeru je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti. Reklamacije oz. zavrnitve računa so možne v primeru stvarne napake na računu ali v primeru neizvršene objave, pri čemer mora naročnik račun zavrniti v 8 dneh od datuma izdaje računa. Reklamacij oz. zavrnitev po tem roku izvajalec ne upošteva.

PRAVILA IN POGOJI OBJAV

4. Ponatis celote ali posameznih delov je prepovedan.
5. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo.
6. Avtor dela (posameznega prispevka ali fotografije) jamči, da je nosilec vseh avtorskih pravic povezanih z njim ter da jih za potrebe podjetja Image management prenaša na izvajalca. Avtor del obenem jamči, da so vsi podatki, ki jih je zapisal v posameznem delu preverjeni in resnični ter da zanje prevzema popolno odgovornost, še posebej v primeru zahtevkov tretjih oseb proti izvajalcu. V primeru le-teh bo izvajalcu povrnil vso škodo, ki bi mu nastala zaradi zahtevkov tretjih oseb ali v zvezi z njimi.