POJASNILO IN OPRAVIČILO

22.06.2020
Pri reviji Gloss ostro obsojamo rasizem kot tudi vse oblike diskriminacije. Verjamemo, da imamo vsi ljudje na tem planetu pravico do enake obravnave in spoštovanja ne glede na barvo, narodnost, veroizpoved, spol, starost ali spolno usmerjenost. V luči nesprejemljivih primerov brutalnosti zoper temnopolte prebivalce v Ameriki in v podporo gibanju Black lives matter ter v podporo vsem drugim gibanjem, ki se po svetu borijo proti rasizmu in vsem oblikam diskriminacije, smo na junijski naslovnici objavili napis alllivesmatter.  Ta zapis v ničemer in v nobenem primeru ne izraža  prepričanj in stališč posameznikov in skupin, ki so to v svojem bistvu človekoljubno besedno zvezo zlorabili kot kritiko gibanja Black lives matter. Vsem, ki jih je napis na naslovnici kakorkoli prizadel, se iskreno opravičujemo, še posebej pa našemu čudovitemu obrazu z naslovnice Olivii Sang in njeni skupnosti.

At Gloss magazine, we strongly condemn racism as well as all forms of discrimination. We believe that all people on this planet have the right to equal treatment and respect regardless of color, nationality, religion, gender, age or sexual orientation. In light of the unacceptable cases of brutality against black people in America and in support of the Black lives matter movement and of all other movements fighting racism and all forms of discrimination around the world, we posted #alllivesmatter on our June cover. The latter in no way expresses the beliefs and views of some individuals and groups who have misused this philanthropic phrase as a critique of the Black lives matter movement. We sincerely apologize to everyone who was affected in any way by the caption on the cover, and especially to our beautiful cover star Olivia Sang and her community.