LJUBLJANSKE MLEKARNE PRVE V SLOVENIJI ZAPIRAJO INTERNO SNOVNO ZANKO ZA EMBALAŽO TETRA PAK

12.12.2019
Ljubljanske mlekarne so postale prvo slovensko podjetje, ki jim je uspelo zapreti interno snovno zanko za embalažo Tetra Pak. Ostanke embalaže Tetra Pak, ki nastanejo pri proizvodnji mlečnih izdelkov, v podjetju Lucart predelajo v robčke, papirnate brisače in higienski papir, te izdelke pa Ljubljanske mlekarne nato odkupujejo za svojo interno uporabo. Aktivnosti potekajo v okviru projekta krožnega gospodarstva za embalažo »Z embalažo Tetra Pak do robčkov«, pri katerem sodelujejo še Tetra Pak, Dana, Mercator in skupnost Eko iniciativa, Ljubljanske mlekarne pa s sodelovanjem utrjujejo svojo strateško usmeritev skrbi za okolje v okviru blagovne znamke družbene odgovornosti S posluhom za jutri. »V zadnjih letih je krožno gospodarstvo postalo pomembna tema na gospodarskem parketu. Veseli me, da Ljubljanske mlekarne tudi na tem področju ustvarjamo trende in verjamem, da bodo našemu zgledu sledila tudi druga podjetja, v katerih nastajajo ostanki embalaže, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Posluh za okolje je vtkan v naš DNK in pobuda mojih sodelavk ter sodelavcev, da se kot prvi v Sloveniji lotimo zapiranja interne snovne zanke na področju embalaže Tetra Pak, je samo ena v vrsti številnih aktivnosti, s katerimi iščemo rešitve za učinkovito ravnanje z okoljem,« je dejal Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn. V Ljubljanskih mlekarnah od uvedbe certifikata EMAS, ki so ga prejeli kot prvo podjetje v živilsko-predelovalni panogi, vztrajno zmanjšujejo emisije v okolje, nadzorujejo porabo naravnih virov, v proizvodnih obratih pa imajo nameščene svoje čistilne naprave in vzpostavljen sistem ločevanja odpadkov.Za potrebe proizvodnje mlečnih izdelkov v Ljubljanskih mlekarnah na leto nastane približno 160 ton ostanka embalaže Tetra Pak, ki ga v celoti vključijo v sistem zapiranja snovne zanke z namenom ustvarjanja reciklirane surovine za nove izdelke. Novim pristopom ravnanja z ostanki embalaže Tetra Pak pa so se morali prilagoditi: »Snovna zanka za embalažo Tetra Pak se začne v proizvodnji trajnih izdelkov, kjer embalažo iz koluta preoblikujemo v obliko, kot jo poznajo kupci in napolnimo z mlekom ali jogurtom. Ostanke embalaže, ki nastanejo pri tem procesu, nato odložimo na sodoben ekološki otok, od koder potujejo do preše, kjer jih pripravimo za prevzem pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalažo,« je pojasnila Simona Papler, vodja ekologije v Ljubljanskih mlekarnah. Ostanke embalaže Tetra Pak predelajo v papirnici Lucart, iz njih pa nastanejo robčki, papirnate brisače in higienski papir, ki se vrnejo nazaj v Ljubljanske mlekarne, kjer so zaposlenim na voljo za vsakodnevno uporabo.
Da bi potrošnike ozavestili in spodbudili k pravilnemu ločevanju odpadkov, v hipermarketih Mercator že tretjič poteka posebna akcija – kupci ob nakupu petih izdelkov Ljubljanskih mlekarn ali Dane v embalaži Tetra Pak prejmejo darilo 10 paketkov recikliranih robčkov Lucart Professional Eco Natural. Akcija poteka do 20. decembra.